България третира отлични битовите си отпадъци според ООН

На фона на отрицателните оценки, които получава страната ни от света, в един от последните доклади на ООН България беше похвалена за начина, по който третира битовите си отпадъци и тяхнотн намаляване.

URL