21 по-малко вестникарски издания тази година

Тази година тенденцията на закриване на вестникарски издавания продължава. Цели 21 вестника спряха напълно да функционират и да бъдат публикувани.

URL